thumnai-avatar-30 Days of Python Unlock your Python Potential

30 Days of Python | Unlock your Python Potential

Python is simple enough for beginners, powerful enough for the pros. Use it for IOT, Web Scraping, Big Data, and more.
30 Days of Python Unlock your Python Potential
What Will I Learn?
– Understand the Basics of Python
– Build Applications using Python
– Send Emails with Python
– Scrape Websites with Python to pull data
– Scrape dynamic-loaded (javascript-loaded) Websites with Python
– Read and Parse emails using Python
– Read / Write CSV (comma separated values) files to work in Excel/Numbers
– Use the Twitter API to send tweets easily through a few lines of code
– Use the Yelp API to pull data about all businesses they have on their site

Curriculum For This Course, 45 Lectures, time 09:21:42

– Welcome
– Days 1: Basics
– Day 2 & 3 | Lists, Dictionaries, Tuples, and Loops
– Day 4: Conditionals
– Day 5: Functions
– Day 6: Advanced Strings
– Days 7-9: Classes
– Days 10 – 15: Python CSV, and Email | Do something Real
– Days 21 – 24: Web Scraping with Python 3 Python Requests & BeautifulSoup
– Day 25: Web Scraping on Javascript Driven HTML
– Day 26: Get Data with an API
– Day 27 – 28: Text Messaging (SMS/MMS) with Python & Twilio
– Day 29: Twitter API & Python
– Day 30: Read Email Inbox using Python & Gmail
– Thank you & Next Steps

30 Days of Python | Unlock your Python Potential

Hãy gửi ngay link download toàn bộ khóa học Udemy – 30 Days of Python Unlock your Python Potential vào facebook messenger cho tôi ! GỬI NGAY !

(Hướng dẫn download: Click vào GỬI NGAY !  bên trên và bạn sẽ nhận được Link download được gửi đến Facebook Messenger của bạn ngay lập tức). Để tránh trường hợp link download bị die và susudev chưa kịp cập nhật, susudev đã xây dựng hết thống chatbot để lưu trữ tất cả các link download và tự động gửi đến messenger của bạn thông qua fanpage susudev.

Lời kết

Trên đây mình đã chia sẻ khóa học Udemy – 30 Days of Python Unlock your Python Potential. Đây là bộ tài liệu vô cùng hữu ích đối với các bạn muốn nâng cao kỹ năng của bản thân.

Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý hãy tự tin bày tỏ quan điểm của bản thân bằng cách bình luận bên dưới nhé. Hãy chia sẻ để mang điều ý nghĩa này đến với nhiều người hơn nữa nhé.

Cảm ơn các bạn!

Nhớ ghi nguồn https://susudev.com khi đăng tải lại bài viết này