Hướng Dẫn Tạo File Theo Dung lượng Mong Muốn

Khi đi làm tôi nghĩ một số bạn cũng bắt gặp yêu cầu của khách hàng sau: “Hãy thực hiện upload file với dung lượng 2MB”. Vậy làm sao để tạo 1 file có dung lượng bất kỳ? Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 file theo dung lượng bất kỳ chỉ với các bước đơn giản như bên dưới:

1. Tải file makefile.jar theo đường link bên dưới.

http://www.mediafire.com/file/mi0e85cso6flb6j/makefile.jar/file

2. Sau khi tải xong thì copy rồi paste vào thư mục bất kỳ như bên dưới.

3. Thực thi lệnh “java -jar makefile.jar 2” để tạo file. 

“2”: là dung lượng file muốn tạo

4. Sau khi thực lệnh ở bước 3 thì file sẽ được tạo với dung lượng 2MB.