Khóa Học CEO - SusuDev
Trang chủ SusuDev

SusuDev

giới thiệu về Groovy
Giới thiệu sơ lược về Groovy Groovy là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dựa trên nền tảng Java. Groovy là một ngôn ngữ động (dynamic typing) và là một ngôn ngữ kịch bản (script) tương tự Python, Ruby hay Perl. Code Groovy được biên dịch thành mã bycode và chạy trên chạy trên máy ảo Java (JVM). Đây là website...

Đừng bỏ lỡ

Xem nhiều nhất

Chân trời mới