Hướng dẫn – 60 phút gọi nói chuyện miễn phí với giáo viên nước ngoài qua Cambly

Bài này chỉ dành cho những người muốn nói chuyện với người nước ngoài (giáo viên hoặc gia sư) mà KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH, hoặc muốn kiểm tra xem tiếng anh của mình đã đến mức nào rồi. Chính sách của Cambly như thế nào? Khi bạn tạo một account mới, bạn sẽ … Continue reading Hướng dẫn – 60 phút gọi nói chuyện miễn phí với giáo viên nước ngoài qua Cambly