Hế nhô Bợn, nếu bạn tìm thấy bài viết này, có lẽ bạn đang mong muốn tìm được một cơ hội mới tốt hơn đúng không nào. Vâng, tôi ở đây để để đóng vài là một người phỏng vấn thân thiện, và tôi có một số câu hỏi nhỏ muốn Challenge bạn như sau. Bạn có 1 tiếng để trả lời các câu hỏi này. Kết quả mà tôi mong muốn đó là, bạn BIẾT và HIỂU về những kiến thức đơn giản này. Cùng bắt đầu thôi nào.

 • Reactjs:
  Câu 1: Phân biệt Prop và sState
  Câu 2: Function component and class componennt
  Câu 3: Cách hoạt động của redux.
 • JavaCore/Spring/Hibernate:
  Câu 1: Kiểu giữ liệu Primitive và kiểu Object gồm những kiểu nào, phân biệt chúng!
  Câu 2: function hello(int n); nếu truyền n = null thì sao?
  Câu 3: Các kiểu collection trong java? Phân biệt List và Set?
  Câu 4: Functional interface là gì? Tại sao và lúc nào sử dụng?
  Câu 5: String Stringbuilder khác nhau như thế nào? Nên sử dụng cái nào trong những trường hợp nào?
  Câu 6: Các loại exception, phân biệt các loại đó.
  Câu 7: Dữ liệu trong bộ nhớ heap nó lưu như thế nào, theo cấu trúc gì
  Câu 8: Thuật toán sắp xếp nào nhanh nhất?
  Câu 9: Array list và Linkedlist, khi nào dùng cái nào?
  Câu 10: Có mấy kiểu Inject bean, và kiểu nào được chọn tốt hơn? vì sao?
  Câu 11: Vì sao @autowire interface mà không phải làm class implement của interface đó?
  Câu 12: Java có mấy loại bộ nhớ?
  Câu 13: Tại sao lại dùng String Pool?
  Câu 14: Spring Security cơ bản có những gì (nên nắm để biết)?
  Câu 15: Wrapper class trong là gì?
  Câu 16: Spring khi nào thì nó hủy 1 bean đi?
  Câu 17: Cách tạo 1 Sigleton thread (chỗ thread này sẽ hỏi nhiều đấy)?
  Câu 18: Sigleton Instance trong spring khác với Singleton Instance trong java như thế nào?
  Câu 19: Các Scope của spring bean là gì? Chức năng của nó?
  Câu 20: Lazy loading trong Hiberate là gì?
  Câu 21: Cache trong Hibernate có mấy loại, liệt kê trạng thái của từng cái.
  Câu 21: Autoboxing and Unboxing là gì?
  Câu 22: Map nó lưu dữ liệu kiểu gì, trong Object Key nó phải có gì?
  Câu 23: Java có cơ chế cung cấp bộ nhớ sao, mình config cung cấp nó như thế nào?
  Câu 24: @autowire nó Inject object vào, vậy trường hợp nó có 2 cái trùng kiểu dữ liêu thì mình làm sao?
  Câu 25: Dispatcher sevlet nó hoạt động như thế nào?
  Câu 26: Array nó có size mặc định là bao nhiêu, trường hợp add dữ liệu bị hết size thì nó sẽ như thế nào?

Game này đúng dễ phải không nào, hãy thử trả lời và comment câu trả lời của bạn ở phần bình luận, để mọi người cùng tham khảo và chia sẻ nhé. Rất chân thành cảm ơn bạn.

Câu hỏi phỏng vấn Junior Java Developer

Nhớ ghi nguồn https://susudev.com khi đăng tải lại bài viết này