Bạn đang chuẩn bị tham gia buổi phỏng vấn Java thì việc chuẩn bị những câu hỏi phỏng vấn Java là vô cùng cần thiết. Sau đây là 1 số câu hỏi nếu bạn BIẾT và HIỂU rõ nó thì chắc chắn bạn sẽ AUTO PASS buổi phỏng vấn :v.

Nội dung bài viết:
I. Các câu hỏi về Introduction
II. Các câu hỏi về cơ bản về web.
III. Java core
IV. Các câu hỏi siêu dễ về Spring
V. Câu hỏi kiểm tra kiến thức về Database
VI. Các câu hỏi về dự án cũ
VII. Bị hành nhiều rồi, giờ muốn hỏi gì hỏi lại ngay và luôn.

Bài phỏng vấn này chỉ 45 phút thôi nhé, anh em chuẩn bị tinh thần ha. Gẹc Gô

I. Các câu hỏi về Introduction

 1. Giới thiệu về bản thân
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

II. Các câu hỏi về cơ bản về web.

 1. Phân biệt GET POST? Dùng method GET để create or update dữ liệu khi call lên server đc không
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 2. So sánh session cookie
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

III. Java core

 1. Overload Override là gì? Khác nhau như thế nào?
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 2. So sánh ==equals? Để kiểm tra 2 đối tượng có bằng nhau hay không thì làm sao?
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 3. Array ArrayList khác nhau như thế nào? Trường hợp nào thì nên sẽ của cái nào?
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 4. So sánh List Map
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 5. Đa luồng là gì? Trong môi trường đa luồng (nhiều Thread cùng chạy song song), giả sử có 1 biến DATA dùng chung cho tất cả các Thread, thì phải làm sao để đảm bảo dữ liệu của biến DATA đó luôn đúng.
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 6. 1 Interface có thể viết code tường minh trong Interface đó luôn hay không?
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 7. Functional Interface là gì?
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 8. Biểu thức Lambda là gì? Cách viết/code nó ra sao, có gì đặc biệt
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

IV. Các câu hỏi siêu dễ về Spring

 1. Spring có những anotaion cơ bản nào? Giải thích nó là gì?
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 2. Phân biệt @controller và @RestController
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 3. Đa ngôn ngữ trong Spring
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 4. @Autowired, @Service, @component, @value, (các loại anotaion cơ bản trong Spring) là gì
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

 5. V. Câu hỏi kiểm tra kiến thức về Database
 6. Nêu các loại JOIN và giải thích
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 7. Index là gì? Khi nào nên sử dụng
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 8. Procedure Function khác nhau những gì
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

VI. Các câu hỏi về dự án cũ

 1. Dự án ở cty em đang làm gồm những gì và nhiệm vụ của em
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…
 2. Task nào khó nhất đối với em, và em đã xử lý như thế nào
  Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

VII. Bị hành nhiều rồi, giờ muốn hỏi gì hỏi lại ngay và luôn.
Gợi ý trả lời: …xem và cùng đóng góp ở phần bình luận nhé…

Nhớ ghi nguồn https://susudev.com khi đăng tải lại bài viết này