BÀI VIẾT MỚI

Đầu tiên, hãy tìm và lựa chọn bài nghe tiếng Anh phù hợp. Gợi ý lựa chọn tài liệu khi luyện nghe ngấm: Dành cho những bạn mới bắt đầu hoặc mất gốc tiếng Anh: Tìm và chọn những truyện ngắn (luyện nghe tiếng Anh cơ bản),...
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Future goal. Topic 1 - What Are You Planning Slow Speech - Topic 1 - What Are You Planning Native Speech -...
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Life experience. Topic 1 - Why Don't you Try Writing a Bucket List Slow Speech - Topic 1 - Why Don't you Try Writing a Bucket...
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Work place. Topic 1 - Knocking it Out of the Park Slow Speech - Topic 1 - Knocking it Out of the Park
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Emotion. Topic 1 - Woe is Me Slow Speech -Topic 1 - Woe is Me Native Speech - Topic 1 - Woe...
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Travel. Topic 1 - The World Tour Slow Speech - Topic 1 - The World Tour Native Speech - Topic 1 -...
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Guide. Topic 1 - Wrong Way Slow Speech - Topic 1 - Wrong Way Native Speech - Topic 1 - Wrong Way
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Food. Topic 1 - I Have a Bit of a Sweet Tooth Slow Speech - Topic 1 - I Have a Bit of a Sweet Tooth
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Hobbies. Topic 1- You Listen To What Slow Speech - Topic 1- You Listen To What Native Speech - Topic 1 -...
Luyện nghe Tiếng Anh online miễn phí cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Luyện nghe tiếng anh với chủ đề Renting and shopping. Topic 1 - Apartment Hunting Slow Speech - Topic 1 - Apartment Hunting Native Speech - topic 1 -...